בלה אברהמס מיכל פינק אבי חליבה חברה אזרחית מעלה הילוך
1
2
3
4
המרכז לממשל

המרכז  מבקש לחזק ולתמוך בסגל הבכיר בשירות במדינה

המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי

המרכז מסייע ליצירת שתופי פעולה חוצי רשויות לקידום נושאים אזוריים

המרכז למנהיגות מתנדבת

המרכז פועל לחיזוק החברה האזרחית והמנהיגות המתנדבת בישראל

מיזם ממשל וחברה אזרחית

מרחב עבודה קבוע ומשותף לממשלה ולארגוני החברה האזרחית

הצטרפות לניוזלטר

להצטרפות לניוזלטר של המכון למנהיגות וממשל לחץ כאן

מאמרים ופרסומים
ספר הכלים לשותפויות
סקירה תמציתית של הגורמים החיוניים לשותפות בין מגזרית מצליחה, המתבססת על ניסיונם של גורמים שהתנסו בפועל בקידום שותפויות. תרגום בעברית למדריך השותפויות של The Partnering Initiative.
עט השדה 15 – גליון מיוחד על קולקטיב אימפקט
גליון משותף למכון למנהיגות וממשל, אשלים ומכון ברוקדייל. כולל 15 מאמרים בעברית ובאנגלית על קולקטיב אימפקט.
שילוב חוזים מבוססי יחסים בדפוסי הניהול הציבורי
סקירה זו בוחנת את הסוגיות המתעוררות בעת התקשרות באמצעות "חוזים מבוססי יחסים (Relational Contracts) ומתמקדת בנושא התקשרויות וחוזים בין גופים ממשלתיים לבין ארגונים לא ממשלתיים מהמגזר השלישי ומהמגזר הפרטי.
לא רק ועדים מנהלים: מנהיגות מתנדבת בארגונים חברתיים
אגודות ידידים, ועדות ציבוריות, נשיאות כבוד ועוד... למנהיגות מתנדבת תצורות רבות. עובדה זו מעידה על רצון של בכירים להתנדב לצד צרכים משתנים של ארגונים חברתיים. במסגרת עבודתנו אנו פוגשות יושבי ראש ומנכ"לים רבים הפועלים לקדם מנהיגות מתנדבת בסביבה משתנה.
המאמר המצ"ב אוסף את עיקר התובנות שלנו על הנושא של גופי התנדבות בכירים בארגונים חברתיים ומציעה כלי אבחון שמטרתם לאבחן את הצורך ולהתאים את הפתרון המתאים.
המשילות הציבורית החדשה
New Public Governance  היא כותרת פופולרית בשנים האחרונות בשיח על אודות ניהול ציבורי. מהי המהות שעומדת מאחורי כותרת זו? כיצד היא מתבטאת הלכה למעשה?  מהם האתגרים שעומדים לפניה? סקירה זו מבקשת לתמצת את הידע המחקרי שעוסק במענה לשאלות אלה.
הגברת שקיפות הפעילות הממשלתית לטובת הציבור באמצעות שיפור הנגשת נתונים ומידע
עבודת סיכום של משתתפי התכנית למדיניות חברתית ומנהל מחזור כ"א, אשר מציגה הצעה לשיפור מצב הנגישות הממשלתית. במסגרת עבודה זו, נבנה אב־טיפוס לשיפור הנגישות והשקיפות ממשלתית, שמבוסס על נתונים שפתוחים כבר היום לציבור, אך קיים חשש שהשימוש בהם איננו מיטבי בגלל קשיים בהבנת הנתונים.
ועדים מנהלים: הגדרות תפקיד - ערכה להדרכה עצמית בוועד המנהל
כלי הדרכה המרכז את עיקרי המדריך למנהיגות מתנדבת ועוסק בתפקיד הראשון של מנהיגות מתנדבת והוא בניית ארגונים חברתיים מצוינים ואפקטיביים.
קיימות בארגונים ציבוריים
מסמך העוסק בשאלה כיצד הנושא של "ניהול מקיים" בא לידי ביטוי בארגונים שונים, ומתאר את המהלכים להתנהלות מקיימת בארגונים פרטיים וציבוריים בעולם וקידום התנהלות מקיימת במגזר הציבורי בישראל.
המדריך למנהיגות מתנדבת בשפה הרוסית
מדריך לכניסה לתפקיד בכיר במשרדי הממשלה
עבודת סיכום של משתתפי התכנית למדיניות חברתית ומנהל מחזור כ"א. מדריך מפורט הכולל רשימת נקודות שאליהן יש לשים לב בתהליך כניסה לתפקיד ממשלתי בכיר. המדריך כולל התייחסות הן לסוגיות שמאפיינות משרד ממשלתי והן לסוגיות כלליות.
אפיון תמריצים לשימוש בקהילות ידע
מסמך שנכתב במסגרת המיזם ממשלה–חברה אזרחית, וסוקר את השימוש בקהילות ידע בכלל וקהילות ידע ממשלתיות בפרט. המסמך מפרט את המאפיינים ליצירתן ולהטמעתן של קהילות ידע ממשלתיות, האתגרים ביצירתן והמדדים להצלחתן.
מדדי איכות חיים ככלי לקידום אזורי - סקירת ספרות
המסמך מציג את יתרונותיהם של מדדי איכות החיים ככלי להכוונת מדיניות, מסביר את יעילות השימוש בהם ברמה האזורית והמקומית ועומד על המפתחות להצלחת המדידה. כתיבה: אהוד עוזיאל
הנחיה ועריכה: ד”ר ענת עתי-סריג ויונתן אורן, המכון למנהיגות וממשל – ג’וינט ישראל
מדריך שיתופי פעולה בממשלה
חוברת שהופקת במסגרת עבודת הפרוייקטים של משתתפי התכנית למדיניות חברתית ומנהל מחזור כ"א
"לחוד ויחד - הבניית יחסי שותפות ממשלה וחברה אזרחית" -סקירת ספרות
המסמך מציג את התהליכים והמניעים העומדים ברקע השינוי ביחסי ממשלה מגזר אזרחי, מובהר ההקשר המושגי הרלוונטי והייחוד. במסמך תמצאו ניתוח של התנאים המקדימים, המאפיינים, העקרונות, הכלים והתובנות העיקריות אשר עולות מלמידת ההתנסויות של תהליכי מסוג שותפות בין ממשלה לארגוני חברה אזרחית בתשע מדינות בעולם.
יום למידה על קולקטיב אימפקט בהקשר הישראלי, 30.3.2015
אתם מוזמנים לכנס שאנו עורכים בנושא קולקטיב אימפקט ב30/3 במוזיאון א"י בתל אביב.
פרטים נוספים בקישור.
בחינת השפעתה של התערבות התערבות תוך בית ספרית על אימוץ אורחות חיים בריאים בקרב ילדי בית ספר בצפון
עבודת סיכום של משתתפי התכנית למדיניות חברתית ומנהל מחזור כ"א
הפעלת שירותים ציבוריים באמצעות מיקור חוץ
עבודת סיכום של משתתפי התכנית למדיניות חברתית ומנהל מחזור כ"א, אשר מציבה בפני המנהל בשירות הציבורי כלי מדידה יעיל אשר באמצעותו יוכל לשקול את אופציית מיקור החוץ לאור פרמטרים מוקדמים.
הכשרת בכירים בשירות ממשלתי במדינות OECD נבחרות -סקירה השוואתית
מטרת הסקירה ההשוואתית היא לתאר את המאפיינים העיקריים של הכשרת סגל בכיר בשירות הממשלתי במדינות OECD נבחרות ולגזור מתוכם מודלים של הכשרת סגל בכיר.
חומרי העשרה והשראה בנושא מנהיגות
צפו בהרצאות טד רלוונטיות ומאמרי ידע
תקציר סקירת ספרות - "לחוד ויחד", הבניית יחסי שותפות ממשלה וארגוני החברה האזרחית
לקריאה לחצו על גבי התמונה
קול קורא - תכנית מובילים דיגיטליים

קול קורא להגשת מועמדות לתכנית מובילים דיגיטליים מחזור ב'


לאור הביקוש הארכנו את המועד האחרון בו יהיה ניתן להגיש מועמדות לתכנית.

המועד האחרון הוא יום ראשון 7 באוגוסט 12:00 בצהריים

המכון למנהיגות וממשל פועל בסיועם הנדיב של:

ארגון הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה, קרן ראסל ברי, הפדרציה היהודית של ניו יורק, הפדרציה היהודית של בולטימור, פני וסטיבן ויינברג וקרן וואהל.