1
2
3
4
5
מעגלים בנגב 2.0 - מיצוי החלטות הממשלה לדרום

"בעולם המודרני אתגרים רבים אינם יכולים להיות מושגים באמצעות הממשלה בלבד. כדי להתמודד עם אתגרים אלה עלינו לרתום את האנרגיה והחדשנות שיש למקצוענים בחזית הידע, ברשויות המקומיות, בקהילות ובקרב אזרחים" / טוני בלייר

תכנית ‘מעגלים בנגב’ החלה בשנת 2012 במטרה לייצר תהליך תשתיתי מתמשך המבנה את שתוף הפעולה בין כלל השחקנים הפועלים על ההיבטים האזרחיים שנגזרים מהעתקת בסיסי צה”ל לנגב. תכנית זו פיתחה, בהובלת פורום ראשי רשויות הדרום ובסיוע אנשי מקצועי מארגונים רב מגזריים, את מיזם י.ה.ב מוסדות העוגן’ לקידום מרחב ההזדמנויות הכלכלי עסקי. התכנית נוהלה בשותפות של המשרד לפיתוח הנגב והגליל, מנהלת מעבר צה”ל במשרד הביטחון ומכון אלכא למנהיגות וממשל, ג’וינט ישראל.

בשלוש השנים האחרונות קיבלה ממשלת ישראל מספר החלטות עתירות תקציב אשר מגיעות לכ 4 מיליארד ש״ח ומהוות הזדמנות משמעותית למינוף הדרום:

  • החלטה 546 - היערכות למעבר צה”ל לנגב
  • החלטה 2017 - תכנית אסטרטגית רב שנתית לשדרות ועוטף עזה
  • החלטה 2025 - תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום
  • החלטה 3708 - תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית

מקבוצות מיקוד שנערכו עם ראשי רשויות עלה כי מיצוי החלטות הממשלה הינו נושא מהותי וברצונם לפעול במשותף עם משרדי הממשלה לקידומו. הרשויות מעידות כי רוב ההחלטות אינן מיושמות בפועל, וכמו כן, בלטה הטענה כי חסרים להן הידע והכלים להבנה וליישום ההחלטות. במקביל, משיחות שנערכו עם אנשי מפתח במשרדי ממשלה עלה חשש כי ההחלטות לא ימומשו במידה מספקת. כך גובשה תכנית ‘מעגלים בנגב 2’ המכוונת לחיזוק הדיאלוג והממשקים בין השלטון המרכזי למקומי באמצעות יצירת מרחב לשיח משותף. התכנית גובשה ע"י צוות משולב מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל ומכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל.


כנס משרדי ממשלה ורשויות מקומיות  | 10.6.15, מתנ"ס רמות ב"ש

ב 10.6.15 התקיים כנס משותף למשרדי הממשלה והרשויות המקומיות בדרום, במטרה להעמיק את היכרות עם אופן יישום ההחלטות, ללמוד סעיפים מרכזיים מההחלטוות ולהתניע תהליך המשכי של עבודה משותפת למיצוי מיטבי של ההחלטות. בכנס לקחו חלק 38 נציגים בכירים וסמנכ"לים מהמשרדים: משרד ראש הממשלה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התיירות, משרד הבריאות והמשרד לתשתיות לאומיות, אנרגיה ומים. בכנס השתתפו גם 100 נציגים מ 33 רשויות מקומיות וארגונים אזוריים מכל רחבי הדרום.

לצפייה בחוברת הכנס לחצו כאן

לצפייה במצגות משרדי ממשלה:

 

יום עבודה למיצוי החלטות ממשלה עבור רשויות המטרה - 24.12.2015

ב 24 לדצמבר התקיים יום עבודה עבור יישובי המטרה (ערד, אופקים, נתיבות, ירוחם, דימונה, מרחבים וב"ש), שהתמקד בהחלטות 2025 ו 546. המפגש התקיים במשרדי WEWORK בפארק ההייטק בבאר שבע. במפגש לקחו חלק 127 משתתפים: 45 נציגי משרדי ממשלה ו 82 נציגי רשויות מקומיות וארגונים אזוריים.

המפגש הובל בשתוף פעולה בין המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד ראש הממשלה, הרשות לפיתוח הנגב ומכון אלכא למנהיגות וממשל. ו- 7 משרדי ממשלה נרתמו לקחת חלק: משרד הכלכלה, משרד הבינוי והשיכון, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד התיירות, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, משרד התרבות והספורט.

מטרות המפגש: א) לסייע בידי רשויות המטרה להכיר לעומק את סעיפי ההחלטות הנוגעים בהם ואת הדרכים והכלים למיצויים. ב) לקדם תהליכי עבודה ישירים מול משרדי הממשלה תהליכי העבודה ולשפר את מיצוי התקציבים.

היום כלל הרצאה על כלי יישום החלטות, למידה מהצלחות של משרד ממשלתי ושל רשות מקומיות. עיקר המפגש נסב סביב ישיבה בחדרי עבודה משותפים למשרדים ולרשויות למיצוי סעיפי ההחלטות הרלוונטיים. היום הוגדר כהצלחה הן עבור המשרדים, אשר למדו את צרכי השטח ובחנו דרכים להתאמת כלי היישום, והן עבור הרשויות שלמדו את אופן עבודת המשרדים והבינו מהם צעדי ההמשך איתם עליהם לפעול על מנת ליישם את ההחלטות במלואן.

 

לפרטים נוספים  ניתן ליצור קשר עם מכון אלכא למנהיגות וממשל: נועה בהיר וקס 


 

 
המרכז לממשל

המרכז  מבקש לחזק ולתמוך בסגל הבכיר בשירות במדינה

המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי

המרכז מסייע ליצירת שתופי פעולה חוצי רשויות לקידום נושאים אזוריים

המרכז למנהיגות מתנדבת

המרכז פועל לחיזוק החברה האזרחית והמנהיגות המתנדבת בישראל

הצטרפות לניוזלטר המכון

להרשמה לניוזלטר המכון למנהיגות וממשל לחץ כאן