1
2
3
4
5
פורום מנהלי מחוזות

מנהל המחוז הינו החוליה המקשרת בין השלטון המרכזי לבין תושבי ישראל. מנהלי המחוזות מובילים את המדיניות האזורית בממשל ואמונים על קידום הממשק הבין-משרדי, כמו גם על יישום המדיניות הציבורית של משרד במחוז עליו הם אמונים.

פורום מנהלי המחוזות נולד ביוזמתם של נציבות שירות המדינה ומשרד הפנים, אשר זיהו את הצורך בחיזוק יכולותיהם של מנהלי המחוזות בהתמודדויות המובנות בתפקידם. הפורום שואף לייצר מרחב חשיבה, למידה ועבודה משותף לכלל מנהלי המחוז, על מנת שאלו יוכלו לקיים היכרות מקצועית מעמיקה, למפות את ממשקי העבודה בטווח הזמן הקרוב והרחוק, לזהות הזדמנויות וחסמים בעבודת הממשלה ובאמצעות כך להביא לשיפור ממשי באיכות חייו של האזרח.

החזון: חיזוק דרג מנהלי המחוזות כמובילי מדיניות וקידום הממשק הבין-משרדי ברמה המחוזית.

  1. חיזוק יכולת ומעמד ראש המחוז כציר מרכזי ומשפיע במרחב האזורי.
  2. יצירת "רשת הוליסטית" שתהווה פלטפורמה ליצירת שינוי בשטח תוך חיבור בין מגזרי.
  3. יצירת רשת עמיתים מפרה ורלוונטית למציאות המחוז.

כפועל יוצא ממטרות אלה, ישתפר משמעותית השירות לאזרחים מצד אחד, ותקודם האינטגרציה בין משרדי הממשלה השונים ברמה המחוזית; זאת ועוד – יקודם האתוס המקצועי ויפותחו שיתופי פעולה מובנים, סביב סוגיות אזוריות או מקצועיות משותפות. 

קהל היעד: מנהלי המחוזות של כל גופי הממשלה
הפורום פתוח בפני כמאה מנהלי המחוזות במשרדי הממשלה ובגופים הסטטוטוריים הנוספים שפעילותם ברחבי הארץ נעשית במסגרת מחוזית.

מחוזות שונים – תכנים שונים: תכנים לדוגמה בפורום
הנושאים המועלים בפורום נתונים לבחירתם של המשתתפים בו, ומייצגים את המגוון הרחב של תחומי עיסוק ותחומי עניין הרלוונטיים למנהלי המחוזות. בין הנושאים שטופלו בפורום בשנה האחרונה:

  1. פיתוח "לוח מחוונים" למדידה משולבת של הרשויות באזור, וכן זיהוי וטיפול בין משרדי ברשויות חלשות (פורום מחוז תל אביב ומחוז מרכז)
  2.  שיפור כלי הניהול של מנהל המחוז להנעת העובדים במחוז (מחוז תל אביב והמרכז).
  3. פיתוח מנגנונים לצמצום פערים בין רשויות המחוז (מחוז ירושלים).
  4. השוואת הסמכות והאחריות של מנהל המחוז, לשם קידום סטנדרטיזציה בהגדרת תפקיד מנהל המחוז (הצפון).
  5. חיזוק הקשר בין משרדי הממשלה והבדואים בנגב  (מחוז הדרום).


    לסרטון קצר על התכנית:

מתכונת המפגשים:
כל פורום אזורי של מנהלי מחוז נפגש אחת לחמישה שבועות, לפי פריסה אזורית בחמישה מחוזות: הצפון, חיפה, תל אביב והמרכז, ירושלים ומחוז הדרום. הפורום נמשך חצי יום, וכולל עדכון הדדי וקידום יוזמות מחוזיות משותפות. המפגשים נערכים במתכונת "פורום נודד" - כל מפגש מתארח במשרד אחר, דבר המאפשר למנהלי המחוז מבט עומק על עשייתו של המשרד המארח.

בנוסף, נערכים פעמיים בשנה מפגשים ארציים – פורום המקיף את כלל מנהלי המחוזות מכל המשרדים הנפגשים. מפגשים אלה מוקדשים ללמידת עמיתים בסוגיות מקצועיות משותפות ולחיזוק רשת הממשל.

צוות התכנית:
מנהל התוכנית: מר עודד גושן
מנחות ויועצים:  גב' תקווה עברון, גב' נועה שמיר-רונן 
יועצי אורך: מר יונתן אורן וגב' מרב חורב

בוגרים מספרים:

דלית זילבר- הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים, מספרת:
"אני רואה במפגשים שילוב של הפן המקצועי והחברתי שלא היה מתקיים אם לא היינו נמצאים כאן. גם המטרות המשותפות שהגדרנו כאן כדוגמת התמקדות בישובים מסוימים יכולות להרים אותנו מאוד למעלה. גם ברמת המשתתף בודד וגם עצם המפגשים עושים הבדל משמעותי בתפקוד, אפשר לתת טיפול משותף אמיתי. המנכ"ל שלי תומך ומקדם את הפורום הזה."

שוני גולדברג– מנהל מחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה, מספר:
"בעבודה היומיומית אנחנו נתקלים באין ספור תחומים שאנחנו יכולים לטפל רק באספקט אחד מהם. אנחנו יכולים לטפל רק בפנים מאוד מסוימים של אותה הסוגיה, בחשיפה שמתקיימת בפורום אנחנו מכירים עוד פנים לבעיה. אלו דיונים מאוד מפרים, המאפשרים הבנה של אינטרסים - קודם כל על מנת שלא להפריע אחד לשני, ובהמשך –וגם ליצירת שיתוף פעולה. יש דברים חדשים שנפיק מתוך המפגשים וגם בעיות שנראות בלתי פתירות יראו פתירות מהיבטים אחרים. רק כשהכרתי את נאווה זקן מנהלת מחוז ירושלים בתמ"ת גיליתי שיש תפקיד כמו שלה ועכשיו אנחנו עובדים יחד. נוצרות התמחויות בפורום– נושא חינוך, תשתיות, מוכנות לחירום. המפגש האישי יוצר סיטואציה של אמון והשגת מטרות; שגרת היום יום לא יוצרת את הסיטואציות האלה."

דוגמה לשיתוף פעולה:
במזרח העיר מחסור חמור בכיתות והעירייה החליטה לבנות בית ספר לא חוקי בקרבת מפעל מתכות לא חוקי. הבית ספר נמצא בצמוד למפעל ונאלצנו לתת פתרון לבעיה הזו. בזכות ההיכרות מהפורום פעלנו יחד עם מנהלי המחוז במשרד התמ"ת והעברנו את המפעל לאזור יותר מסודר, ללא עלות למדינה. זהו פתרון יצירתי שחייב להיות בו שיתוף פעולה גם משפטי, גם רווחה, גם חינוך, גם איכות הסביבה - דרך הפורום כולם היו מעורבים."

פורום הסמנכ"לים

פורום הסמנכ"לים למינהל ולמשאבי אנוש והמנהלים האדימניסטרטיביים בשירות המדינה

פעילויות מקומיות ברשויות

פעולות עומק ומודלים ייחודיים ברשויות מקומיות.

הקתדרה

מגוון סדנאות מקצועיות לסגל הבכיר

הצטרפות לניוזלטר המכון

להרשמה לניוזלטר המכון למנהיגות וממשל לחץ כאן