1
2
הפורום הבין משרדי לחשיבה אסטרטגית

הפורום הבין משרדי לחשיבה אסטרטגית

ממשלת ישראל מובילה תהליך גיבוש אסטרטגיה ארוך טווח העתיד לקדם את מדינת ישראל להיות בין המדינות המובילות בעולם באיכות החיים של כלל אזרחיה. התהליך כולל ניתוח מעמיק של המשק הישראלי וזיהוי האתגרים וההזדמנויות העומדים בפני המשק והחברה ב-15 בשנים הבאות.

ראש הממשלה ושר האוצר מינו צוות בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה – פרופ' יוג'ין קנדל ומנכ"ל משרד האוצר –רו"ח דורון כהן לגיבוש אסטרטגיה כלכלית חברתית לישראל. מרכיב מהותי בהצלחת התהליך הינו יצירה וחיזוק של תהליכי תכנון אסטרטגי בין משרדיים.

לשם פיתוח חשיבה אסטרטגית בין משרדית, הוחלט בתחילה על קיום סדנה לפיתוח חשיבה אסטרטגית ממשלתית. הסדנה מיועדת לנציגים של משרדי הממשלה ויחידות הסמך שהינם מופקדים על תכנון אסטרטגי או בעלי זיקה ישירה לתכנון וניהול אסטרטגיה משרדית.
הסדנה הינה פרי יוזמה משותפת של המועצה הלאומית לכלכלה, משרד האוצר, אגף לממשל וחברה במשרד ראש הממשלה ונציבות שירות המדינה. תהליך עיצוב ובניית הסדנה מתבצע בשיתוף עם המכון למנהיגות וממשל.
הסדנה הניחה את התשתית לבניית הפורום הבין משרדי לחשיבה אסטרטגית.

מטרות הפורום:

  • למידה והרחבה של ההיכרות והידע של המשתתפים בתחום התכנון האסטרטגי במשרדי הממשלה.
  • חיזוק שיתוף הפעולה בין המשרדים בתהליכי תכנון אסטרטגי ויצירת שפה משותפת בקרב המשתתפים
  • גיבוש הערכת מצב שתוצג מדי שנה לממשלה
  • הצגת מגמות וסוגיות אסטרטגיות למנכ"לי משרדי הממשלה ולדרג הפוליטי
  • זיהוי וניתוח מגמות

קהל היעד:
בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה אשר עוסקים בתוקף תפקידם המקצועי בתחום התכנון האסטרטגי של משרדם.

מבנה התכנית: 
סדנה הכוללת כ-25 שעות לימוד, שייפרסו על פני יומיים כולל לינה.
מפגשי הפורום  המתקיימים אחת לחודש וחצי וכוללים כ-4 שעות לימוד לכל מפגש.

צוות הפורום:
ענת מופקדי, מנהלת יחידת הבוגרים והעמיתים
רון גור, המכון למנהיגות וממשל

פורום הסמנכ"לים

פורום הסמנכ"לים למינהל ולמשאבי אנוש והמנהלים האדימניסטרטיביים בשירות המדינה

סקר צרכי הדרכה של הסגל הבכיר

סקר הצרכים לסגל הבכיר 2012

הקתדרה

מגוון סדנאות מקצועיות לסגל הבכיר

הצטרפות לניוזלטר המכון

להרשמה לניוזלטר המכון למנהיגות וממשל לחץ כאן