מאמרים ופרסומים
ספר הכלים לשותפויות

סקירה תמציתית של הגורמים החיוניים לשותפות בין מגזרית מצליחה, המתבססת על ניסיונם של גורמים שהתנסו בפועל בקידום שותפויות. תרגום בעברית למדריך השותפויות של The Partnering Initiative.

לצפייה במדריך לחצו כאן

משילות ושיתוף פעולה אזורי - אתגרים והזדמנויות

סקירה זו בוחנת על פי מספר פרמטרים  כיצד ומתי שיתוף פעולה אזורי יכול להצליח; והאם אזוריות מאפשרת משילות יעילה ואיכותית יותר. המקרים מובאים מהארץ ומהעולם. 

לצפיה במאמר לחצו כאן

לצפיה במאמר בגרסה באנגלית (English version) לחצו כאן

תפקיד החברה האזרחית והאזורית בקידום פרויקטים למדידת איכות חיים - תובנות ממקרי בוחן בינלאומיים
Measuring Well-Being: a Tool for Regional Progress

לקריאת המאמר בגרסה האנגלית לחצו כאן

מדדי איכות חיים ככלי לקידום אזורי - סקירת ספרות

המסמך מציג את יתרונותיהם של מדדי איכות החיים ככלי להכוונת מדיניות, מסביר את יעילות השימוש בהם ברמה האזורית והמקומית ועומד על המפתחות להצלחת המדידה. כתיבה: אהוד עוזיאל
הנחיה ועריכה: ד”ר ענת עתי-סריג ויונתן אורן, המכון למנהיגות וממשל – ג’וינט ישראל

שילוב חוזים מבוססי יחסים בדפוסי הניהול הציבורי

 

סקירה זו בוחנת את הסוגיות המתעוררות בעת התקשרות באמצעות "חוזים מבוססי יחסים (Relational Contracts) ומתמקדת בנושא התקשרויות וחוזים בין גופים ממשלתיים לבין ארגונים לא ממשלתיים מהמגזר השלישי ומהמגזר הפרטי.

לצפיה במאמר לחצו כאן

עט השדה 15 – גליון מיוחד על קולקטיב אימפקט

 

גליון משותף למכון למנהיגות וממשל, אשלים ומכון ברוקדייל. כולל 15 מאמרים בעברית ובאנגלית על קולקטיב אימפקט.

 לצפיה בגליון לחצו כאן

 

המשילות הציבורית החדשה

 

New Public Governance  היא כותרת פופולרית בשנים האחרונות בשיח על אודות ניהול ציבורי. מהי המהות שעומדת מאחורי כותרת זו? כיצד היא מתבטאת הלכה למעשה?  מהם האתגרים שעומדים לפניה? סקירה זו מבקשת לתמצת את הידע המחקרי שעוסק במענה לשאלות אלה.

לצפיה בסקירה לחצו כאן

קיימות בארגונים ציבוריים

 

מסמך העוסק בשאלה כיצד הנושא של "ניהול מקיים" בא לידי ביטוי בארגונים שונים, ומתאר את המהלכים להתנהלות מקיימת בארגונים פרטיים וציבוריים בעולם וקידום התנהלות מקיימת במגזר הציבורי בישראל.

לצפייה במאמר לחצו כאן

הגברת שקיפות הפעילות הממשלתית לטובת הציבור באמצעות שיפור הנגשת נתונים ומידע

עבודת סיכום של משתתפי התכנית למדיניות חברתית ומנהל מחזור כ"א, אשר מציגה הצעה לשיפור מצב הנגישות הממשלתית. במסגרת עבודה זו, נבנה אב־טיפוס לשיפור הנגישות והשקיפות ממשלתית, שמבוסס על נתונים שפתוחים כבר היום לציבור, אך קיים חשש שהשימוש בהם איננו מיטבי בגלל קשיים בהבנת הנתונים.

לצפיה במאמר לחצו כאן

 

מדריך לכניסה לתפקיד בכיר במשרדי הממשלה

עבודת סיכום של משתתפי התכנית למדיניות חברתית ומנהל מחזור כ"א. מדריך מפורט הכולל רשימת נקודות שאליהן יש לשים לב בתהליך כניסה לתפקיד ממשלתי בכיר. המדריך כולל התייחסות הן לסוגיות שמאפיינות משרד ממשלתי והן לסוגיות כלליות.

לצפייה במדריך לחצו כאן

 
דפים: [1] 2 3 4 (סה"כ: 40)