ממשל מרכזי

המרכז לממשל מבקש לחזק את יכולתה של הממשלה לענות על צרכי קבוצות האוכלוסייה השונות במדינה ולשם כך מציע תכניות למידה חדשניות לבכירי הממשל, מבסס רשתות מקצועיות בקרב מנהיגים מהמגזר הציבורי ומטפח שיתופי פעולה בין הממשלה, החברה האזרחית והמגזר העסקי, על מנת להשיג השפעה גבוהה ובת קיימא. פעילותו של המרכז לממשל מתבססת על ניסיונו הרחב של הג'וינט בתכניות אינטגרטיביות ומשותפות עם הממשלה שמטרתן חיזוק פעולות הממשל.

תורמים ושותפים

שותפיו של המרכז לממשל הם:

ממשלת ישראל:
נציבות שירות המדינה

תורמים:
ארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה
קרן וואהל
תורם אנונימי