ממשל מקומי ופיתוח אזורי

המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי הוקם על ידי המכון למנהיגות וממשל על מנת ליצור מנגנונים לשיתופי פעולה חוצי רשויות מקומיות, כך שאלו יפעלו יחדיו לקידום נושאים אזוריים ויסייעו בשיפור מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. התפיסה האזורית אותה מקדם המרכז מציעה שינוי מערכתי ומבני באופן בו רשויות רבות מתמודדות עם אתגרים הולכים וגדלים באספקת שירותים מוניציפליים וחברתיים ברמה טובה לתושבים. היכולת לייצר מנופי פיתוח חוצי רשויות, המתבססים על שיתופי פעולה עמוקים ומתמשכים, מספקת מענה לאתגרים אלו, בעיקר עבור רשויות הסובלות באופן קבוע מחסרונות למרחק ולקוטן.

גאנט פעילות שלטון מקומי ושיתוף פעולה אזורי 2016
פורום עמיתים ארצי לראשי מועצות מקומיות
קבוצת עמיתים לומדת עבור ראשי מועצות מקומיות במטרה לחזק את המנהיגות המוניציפאלית בישראל.
פיתוח מדדים אזוריים לאיכות חיים
מהלך לאומי לפיתוח מדדים אזוריים לאיכות חיים, משותף למכון ומנהיגות וממשל יחד עם שתי"ל, אוניברסיטת בן גוריון ומרכז השל לקיימות.
תכנית מובילים לשוויון בבריאות לצפון
אשכולות אזוריים
התאגדות וולונטרית של מספר רשויות מקומיות לצורך קידום שיתופי פעולה ביניהן.
מעגלים בנגב 2.0 - מיצוי החלטות הממשלה לדרום
תכנית להעמקת שיתוף הפעולה האזורי סביב מיצוי יישום החלטות הממשלה לדרום
מיפויי שדה
אחת משיטות העבודה בזירה המקומית והאזורית היא מיפוי שדה. צוות המרכז לשלטון מקומי ושיתוף פעולה אזורי פועל לביצוע מיפויים באזורי הפעילות השונים
פעילויות מקומיות ברשויות
פעולות עומק ומודלים ייחודיים ברשויות מקומיות.
תורמים ושותפים

שותפיו של המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי הם:

בממשלת ישראל:
משרד הפנים
המשרד לפיתוח הנגב והגליל
משרד הביטחון
משרד האוצר

תורמים: 
קרן ראסל ברי
המגבית היהודית המאוחדת

את מיזם האשכולות מלווה מאיירס -ג'וינט- מכון ברוקדייל