אודות

 

המכון למנהיגות וממשל הוקם על בסיס אלכא, בעבר אגף בג'וינט ישראל המתמחה בהדרכות לבכירים. כיום, המכון מהווה סביבה ייחודית שבה מנהיגים מכלל המגזרים: הציבורי, העסקי, החברתי, המוניציפלי והפילנתרופי, יכולים לשתף פעולה בנושאים החברתיים המהותיים לקיומה של מדינת ישראל. תכניות המכון פועלות להובלת שינוי מדיד ובר קיימא לטובת קידום איכות חייהם של תושבי מדינת ישראל.

הייעוד שלנו

יצירת מרחב מקצועי למנהיגות בכירה רב מגזרית המאפשר קידום אפקטיבי וארוך טווח של סוגיות חברתיות מערכתיות לצורך שיפור איכות החיים של תושבי מדינת ישראל, בדגש על אוכלוסיות פגיעות.

 הארגון שלנו

המכון תומך בפיתוח מנהיגות בכירה רב-מגזרית בישראל על ידי קידום מנהיגות מסתגלת, עיצוב יחסים פנים מגזריים ובין מגזרים, ויצירת פלטפורמות לשיתוף ידע, לפתרון בעיות, ולשיתופי פעולה. מנהיגות זו תעוצב כקהילה שיתופית שיש בכוחה להגיב ולתת מענה לאתגרים החברתיים הקריטיים בישראל.

האסטרטגיה שלנו

המרכז לממשל

המרכז  מבקש לחזק ולתמוך בסגל הבכיר בשירות במדינה

המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי

המרכז מסייע ליצירת שתופי פעולה חוצי רשויות לקידום נושאים אזוריים

המרכז למנהיגות מתנדבת

המרכז פועל לחיזוק החברה האזרחית והמנהיגות המתנדבת בישראל

מיזם ממשל וחברה אזרחית

מרחב עבודה קבוע ומשותף לממשלה ולארגוני החברה האזרחית