אודות תחום ממשל מרכזי

המרכז לממשל מבקש לחזק את יכולתה של הממשלה לענות על צרכי קבוצות האוכלוסייה השונות במדינה ולשם כך מציע תכניות למידה חדשניות לבכירי הממשל, מבסס רשתות מקצועיות בקרב מנהיגים מהמגזר הציבורי ומטפח שיתופי פעולה בין הממשלה, החברה האזרחית והמגזר העסקי, על מנת להשיג השפעה גבוהה ובת קיימא. פעילותו של המרכז לממשל מתבססת על ניסיונו הרחב של הג'וינט בתכניות אינטגרטיביות ומשותפות עם הממשלה שמטרתן חיזוק פעולות הממשל, ביניהן: 

  • התכנית לסגל הבכיר בשירות המדינה, בשותפות עם נציבות שירות המדינה, ליצירת מנהיגות מחוללת שינוי בקרב בכירים בשירות הציבורי בישראל. תכנית זו נועדה לחיזוק יכולת המשתתפים ורצונם להוביל תהליכי השפעה ושינויים מערכתיים מורכבים.
  • פורום הסמנכ"לים למנהל ומשאבי אנוש והמנהלים האדמיניסטרטיביים של בתי החולים בשירות המדינה ביוזמת נציבות שירות המדינה. במסגרת הפורום מתגבשת קבוצת הסמנכ"לים כמנוף לשינוי בתוך שירות המדינה, מעמיקה את הידע בתחומי העיסוק הפרופסיונלי ובתחומי תוכן נוספים של מדיניות ציבורית, מגבשת פתרונות משותפים לסוגיות רוחב גנריות ועוד. המשתתפים הם משרתי ציבור בכירים בעמדות מפתח, המאפשרות שינויים מערכתיים, בהן הובלת הרפורמה בנציבות.
  • תכניות המנכ"ל לפיתוח הסגל הבכיר במשרד האוצר, המיועדות לאחראים לתכנון ולהקצאת תקציבים מרכזיים. לעתים קרובות בעלי תפקידים אלה יוזמים ומובילים שינויים חברתיים, ומטרת התכניות היא לסייע ביצירת הבנה מקיפה של צרכי מדינת ישראל, העצמתם של המשתתפים כסוכני שינוי חברתי פעילים, לצד מתן כלי ניהול ועזרה ביצירת שותפויות ושיתופי פעולה.
  • פורום מנהלי המחוזות, הוקם ביוזמת נציבות שירות המדינה ונועד לפתח את שיתוף הפעולה בין מנהלי המחוזות במשרדי הממשלה. זאת, על מנת לקדם ולשפר את השירות הניתן לתושבי האזור באמצעות שיפור האינטגרציה, חיזוק האתוס המקצועי ופיתוח שיתופי פעולה מובנים ופוריים סביב סוגיות אזוריות ומקצועיות משותפות על מנת ליצור השפעה מקומית.

שותפות חדשה עם ממשלת ישראל
בשנת 2012 השיק המרכז לממשל תכניות חדשניות בשותפות עם ממשלת ישראל. תכניות אלה כוללות:

  • תכניות לימוד מוכוונות השפעה למנהיגות בכירה בשירות הציבורי;
  • רשתות להובלת שינוי לשלוש קבוצות מושלות חשובות: סמנכ"לים של משרדי ממשלה, מנהלי מחוזות והסגל הבכיר במשרד האוצר;
  • תכניות המשך לבוגרים, הכוללות חניכה אישית, תכניות למידה ותמיכה מקצועית לסגל הבכיר המוביל שינויים מערכתיים.

שותפי המרכז 
המרכז לממשל הינו חלק מהמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל. שותפיו בממשלת ישראל כוללים את נציבות שירות המדינה, משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר.
המרכז נתמך בנדיבות על ידי קרן ויומאר ותורמים נוספים, ומלווה על ידי ועדת היגוי של מנהיגות מתנדבת בכירה.
מכון מאיירס-ברוקדייל-ג'וינט מלווה את המכון למנהיגות וממשל של הגו'ינט, ומסייע בפיתוח אסטרטגיות המדידה וההערכה שלו.

פרסומי המכון

פרסומים וחומרים מקצועיים מאת מכון אלכא למנהיגות וממשל

הצטרפות לניוזלטר המכון

להרשמה לניוזלטר המכון למנהיגות וממשל לחץ כאן