יחידות המכון

המכון מהווה סביבה ייחודית שבה מנהיגים מכלל המגזרים: הציבורי, העסקי, החברתי, המוניציפלי והפילנתרופי, יכולים לשתף פעולה בנושאים החברתיים המהותיים לקיומה של מדינת ישראל. תכניות המכון פועלות להובלת שינוי מדיד ובר קיימא לטובת קידום איכות חייהם של תושבי מדינת ישראל.

מבנה המכון:
המכון מורכב משלושה מרכזים ושלוש יחידות רוחב מקצועיות
יחידות המכון והמרכזים תומכים זה בזה ועובדים בשילוביות ובשיתוף פעולה לקידום תהליכים חוצי מגזרים.  

למידע נוסף לחצו על שם היחידה:

  המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי המרכז לממשל המרכז למנהיגות מתנדבת וחברה אזרחית יחידת העמיתים וקשרי חוץ יחידת פיתוח ידע והערכה יחידת ההדרכה

המרכז לממשל

המרכז  מבקש לחזק ולתמוך בסגל הבכיר בשירות במדינה

המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי

המרכז מסייע ליצירת שתופי פעולה חוצי רשויות לקידום נושאים אזוריים

המרכז למנהיגות מתנדבת

המרכז פועל לחיזוק החברה האזרחית והמנהיגות המתנדבת בישראל

הצטרפות לניוזלטר המכון

להרשמה לניוזלטר המכון למנהיגות וממשל לחץ כאן