תקציר סקירת ספרות - "לחוד ויחד", הבניית יחסי שותפות ממשלה וארגוני החברה האזרחית

תאריך:06.11.2013
לקריאה לחצו על גבי התמונה

המסמך מציג את התהליכים והמניעים העומדים ברקע השינוי ביחסי ממשלה מגזר אזרחי, מובהר ההקשר המושגי הרלוונטי והייחוד. במסמך תמצאו ניתוח של התנאים המקדימים, המאפיינים, העקרונות, הכלים והתובנות העיקריות אשר עולות מלמידת ההתנסויות של תהליכים מסוג שותפות בין ממשלה לארגוני חברה אזרחית בתשע מדינות בעולם.

לקריאה לחצו על התמונה

_____________________________________