1
2
3
4
5
"מרחב" לקידום מרחבי השפעה משותפים לממשל ולחברה האזרחית

מטרת העל של התכנית:
יצירת קבוצת השפעה של סוכני שינוי שתפתח עקרונות עבודה (אישיים ומשרדיים) עם החברה האזרחית ממקום פרואקטיבי ומוביל, ותיפעל  למימושם באופן מיטבי.

מטרות משנה:

 1. הרחבת תפיסת התפקיד האישית כפקידות ממשלתית בכירה בתוך שדה פעולה מורכב:
  • הכרות עם הזירות והשחקנים במציאות המורכבת – הממשלתית, האזרחית והמוניציפלית – תוך דגש על ערכים ייחודיים לכל מגזר ועל הזדמנויות וסיכונים הכרוכים בשיתופי הפעולה האפשריים.
  • הכרות עם מנעד רחב של זיקות אפשריות בין המגזרים מתוך פרספקטיבה של מורכבות.
  • גיבוש זהות ותפיסות יסוד אישיות בנוגע לזירות, השחקנים ואופני הפעולה המשותפים.
  • רכישת כלים להובלה מושכלת, אחראית ואפקטיבית של ממשקים בין מגזריים.
 2. יצירת "רשת עמיתים לומדת" בין משרדית התומכת בקידום תהליכי השפעה עם החברה האזרחית. 

נושאים מרכזיים בהכשרה:

 • התפתחות החברה האזרחית וארגוניה: דפוסי התאגדות ופעולה מרכזיים של ארגוני חברה    אזרחית, קשרי גומלין עם הממשלה ושלטון מקומי.
 • מגמות עולמיות וישראליות – דפוסי פעולה של ממשלה, שלטון מקומי וחברה האזרחית.
 • ניתוח מקרי בוחן של ממשקים משותפים בין ממשל לחברה אזרחית.
 • סיורים ומפגשים בלתי אמצעיים עם פעילי וארגוני חברה אזרחית ופקידי ממשל בכירים.
 • הכרות עם  ספקטרום סוגי הזיקות והממשקים האפשריים לעבודה עם חב"א.
 • תיאוריות ועקרונות של מורכבות: גישות חדשות לניתוח מציאות, התערבות ופעולה.
 • הכרות עם אוכלוסיות מוחלשות בחברה האזרחית. פערים ומתחים חברתיים. תפיסות סוציולוגיות שונות בניתוח המגמות.
 • תיאוריות הון חברתי וחוסן חברתי.

השיטה:

 • 9-10 מפגשים, המיועדים ללמידה ולקידום פרויקט משרדי, הפרושים על פני כחצי שנה.
 • המפגשים כוללים ניתוח מקרי בוחן, סיורי שטח, הרצאות מומחים ולמידת עמיתים.

המשתתפים:

 • המשתתפים בתכנית, מנהלים ונציגים בכירים במשרדים ובשלטון המקומי, נבחרים ע"י מנכ"ל/ית המשרד ובהמלצת חברי וועדת ההיגוי השותפים במיזם ממשלה-חברה אזרחית. 
 • המשתתפים נבחרים על בסיס כישורי המנהיגות שלהם, יכולתם להוביל שינויים במשרד, יכולת לעבוד בצוות, תודעה חברתית מפותחת, זיקה לנושא ועניין ומחויבות לקידום ממשקים עם החברה האזרחית.

סגל המרצים והמנחים:

הסגל מורכב מהשורה הראשונה של אנשי אקדמיה, אנשי חברה אזרחית ואנשי ממשל, שלטון מקומי וניהול מערכות ציבוריות בעבר ובהווה. ברוח התכנית מאופיין הסגל ביכולתו לשלב בין עולם הידע
התיאורטי והמושגי לבין הפרקטיקה המקצועית של אנשי המגזר הציבורי.

בוגרים מספרים:

בוני גולדברג, מנהלת מינהל קהילה בעיריית ירושלים
"שותפות הינה מהלך מורכב, חשוב וחיוני. מניסיוני, המהלך הראשון שיביא להצלחת התהליך הינו "ויתור על אגו", חידוד המטרה והתוצאות המשותפות, אך בראש וראשונה - הצבת טובת הלקוחות במרחב הדיון."

אבראהים חביב, מנהל תחום פיתוח איזור דרום, הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי, משרד ראש הממשלה
"תהליך הלמידה שחוויתי בתכנית אפשר לי פתיחות רבה יותר כלפי המגזר השלישי, והבנת חשיבותו כנדבך מרכזי בחברה הישראלית, כשותף מרכזי לממשלה בתהליכי חשיבה ותכנון רבים בדרך לקידום סוגיות חברתיות וכלכליות רבות."


ד"ר עפרה חבקין, רופאת מחוז מרכז, משרד הבריאות
"אם בעבר רעיונות שעלו במוחי נדחו ונשארו ברמת הפנטזיה, הרי שהיום נפתחו לי ערוצים נוספים למימוש ויישום באמצעות שותפות עם המגזר האזרחי. מבחינה זו, נולדתי מחדש!"


איריס פרנקל-כהן, ראש תחום תכנון, אגף פנים, תכנון ופיתוח, משרד ראש הממשלה
"מטרתה של הסדנה היתה מוגדרת – קידום העבודה הממשלתית עם המגזר השלישי. בפועל, אין ספק כי סדנה זו, שתוכננה ביד אומן ונוהלה במקצועיות מרשימה וברגישות רבה, העניקה לי, כמו למשתתפים אחרים, הרבה מעבר לכך. בדרכה הייחודית הצליחה הסדנה להציב את שיתוף הפעולה כמטרה בפני עצמה, אשר יש בה לסייע בקידום התהליכים אותם אנו מבקשים להניע, וכי השגתה מחייבת הבנה של מערכת הציפיות והצרכים של כל אחד מהגורמים וכבוד הדדי".

לחצו כאן לצפיה ברשימת הפרוייקטים הבינמשרדיים של בוגרי מחזור א של התכנית.

לצפיה בסרטון המסכם את מחזור א' של התכנית:

מיזם ממשל וחברה אזרחית

מרחב עבודה קבוע ומשותף לממשלה ולארגוני החברה האזרחית

המרכז למנהיגות מתנדבת

המרכז פועל לחיזוק החברה האזרחית והמנהיגות המתנדבת בישראל

הצטרפות לניוזלטר המכון

להרשמה לניוזלטר המכון למנהיגות וממשל לחץ כאן