1
2
3
4
5
המיזם במשרד העלייה והקליטה

ב- 9 בנובמבר 2014 התקיים יום עבודה משמעותי במסגרת מיזם ממשלה וחברה אזרחית במשרד העלייה והקליטה.

מטרת היום הייתה להגדיר כיווני פעולה, מטרות ויעדים לטיוב הממשק בין המשרד לבין ארגוני חברה אזרחית, אשר יהוו חלק ממסמך המדיניות בתחום חברה אזרחית שהמשרד מגבש. זאת, תוך תהליך מאוד משתף של שדרה רחבה מעובדי המשרד.

במסגרת זו, הגיעו למעלה מ- 55 איש ואשה מהנהלת המשרד המורחבת ובכלל זה; מטה ראשי, מנהלי אגפים, מנהלי מחוזות, מנהלי מרחבים ותחומים. זאת, לאחר שהתקיימו עימם פגישות אישיות ומחוזיות כהכנה ליום זה.

היום כלל מתן אינפורמציה על מיזם ממשלה וחברה אזרחית, תיאור עיקרי מתווה הפעילות לעבודת המשרד בהקשר זה, סדנאות עבודה וניתוח תמונת מצב משרדית מצויה ביחס לממשק עם ארגוני חברה אזרחית.

היום היווה אבן דרך משמעותית בתהליך גיבוש תפיסת המשרד בתחום חברה אזרחית

לתמונות מיום האירוע לחצו כאן

מצגות מהאירוע:

  1. מיזם ממשלה וחברה אזרחית - העמקת ההיכרות וייחודו, אלישבע דרר, רכזת שותפויות, המכון למנהיגות וממשל. להורדה לחצו כאן
  2. עיקרי הפעילות במשרד העלייה והקליטה - אופיר להב, מנהל אגף בכיר לתכנון מדיניות, מחקר ותקצוב, משרד העלייה והקליטה. להורדה לחצו כאן
  3. תמונת מצב כמותית: תמיכות המשרד משנת 2006 עד 2013 - חגית מויאל גולדשטיין, חשבת המשרד; אריק אוזן, ממונה פיקוח תקציבי, משרד העלייה והקליטה. להורדה לחצו כאן
  4. תמונת מצב מילולית: מקומם של ארגוני חברה אזרחית בפעילות המשרד - שרה כהן, מנהלת שירותי רווחה, משרד העלייה והקליטה.להורדה לחצו כאן

 

המרכז למנהיגות מתנדבת

המרכז פועל לחיזוק החברה האזרחית והמנהיגות המתנדבת בישראל

מיזם ממשל וחברה אזרחית

מרחב עבודה קבוע ומשותף לממשלה ולארגוני החברה האזרחית

המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי

המרכז מסייע ליצירת שתופי פעולה חוצי רשויות לקידום נושאים אזוריים

המרכז לממשל

המרכז  מבקש לחזק ולתמוך בסגל הבכיר בשירות במדינה