מיזם ממשלה - חברה אזרחית

מיזם ממשלה – חברה אזרחית הוא מיזם משותף לשבעה משרדי ממשלה: רווחה, אוצר, חינוך, בריאות, רוה"מ, משפטים, קליטה, חברה אזרחית, נציגי התפוצות והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל. 
מטרת המיזם: חיזוק הממשק בין הממשלה לחברה האזרחית, לטובת חיזוק החוסן החברתי בישראל.