1
2
פעילויות מקומיות ברשויות

שדרות - מודל צוותי רוחב

במהלך השנים האחרונות פותח בעיר שדרות מודל ייחודי לשיתוף פעולה עירוני. המודל משלב את כלל הגורמים הפועלים בעיר בתחום החברתי, במסגרת עבודה מובנית, שתכליתה ליצור תיאום בפעולת הגופים השונים למען רווחת התושבים ולקידומה של העיר. במסגרת עבודת המודל לוקחים חלק נציגי הרשות המקומית, ארגוני מגזר שלישי מקומיים וגורמים מתערבים חיצוניים ליישוב, כאשר הללו עובדים יחדיו במערכת ארגונית המשלבת אותם בתהליכי קבלת החלטות וביצוע משימות. 

אופקים - תהליך בינוי קהילתי

הרעיון המארגן: שיפור משמעותי באיכות החיים של התושבים באופקים יתאפשר באמצעות שותפויות בנות קיימא.

מטרות תהליך הבינוי:

  1. מנהיגות- הקמת תשתית מנהיגותית ברשות יציבה ובת קיימא.
  2. בין מגזריות- פיתוח תפישה ומנגנונים לעבודה בין מגזרית שתאפשר עבודה מתואמת, ממוקדת ומוסכמת עם המגזר השלישי, המגזר העסקי והתושבים.
  3. שפה- יצירת שפה אחידה בקרב הפעילים במהלך מכל המגזרים וחשיפתם למושגים ותפישות מתקדמות הנוגעות לפיתוח מקומי.
  4. קיימות - פיתוח מנגנונים שיבטיחו קיימות.

"היהלום של הדרום" - התשתיות שהוקמו במסגרת המכון מקבלות תנופה ומשמשות את היישוב להתמודדות בשעות חרום. ניתן להתרשם מהסרטון ששודר במהלך מבצע "עמוד ענן" בו מופיעה יהלומה, תושבת העיר, שהוכשרה ולוותה במסגרת תהליך הבינוי הקהילתי.

 

המרכז למנהיגות מתנדבת

המרכז פועל לחיזוק החברה האזרחית והמנהיגות המתנדבת בישראל

פורום ראשי רשויות

קבוצת עמיתים לומדת עבור ראשי רשויות במטרה לחזק את המנהיגות המוניציפאלית בישראל.

הצטרפות לניוזלטר המכון

להרשמה לניוזלטר המכון למנהיגות וממשל לחץ כאן