1
2
3
4
5
אשכול נגב מערבי

ראשיתו של אשכול הנגב המערבי בתהליך מקומי שנערך בעיר אופקים, במהלכו הוצע לראש הרשות ליזום הקמת אשכול אזורי. ראש הוועדה הקרואה בעיר, מר צביקה גרינגולד, נענה להצעה, יזם מפגש של ראשי הרשויות והציג להם את הרעיון שזכה לתגובה חיובית: הנוכחים החליטו לפעול להקמת האשכול.

במהלך 2011 נערכה סדרת מפגשים של ראשי הרשויות על מנת לעבד ולגבש את היוזמה, תוך סיוע וליווי מצד צוות המכון למנהיגות וממשל בג'וינט. בנוסף, ביצע צוות המכון תהליך מיפוי שדה המבוסס על ראיונות עומק עם ראשי הרשויות ועם אנשי מקצוע באזור; על סמך תוצאות תהליך המיפוי הוחלט לקדם שותפויות אזוריות במספר תחומים אזוריים.

הרשויות  השותפות באשכול:

העיריות: נתיבות, שדרות, רהט ואופקים
המועצות האזוריות: שער הנגב, אשכול, מרחבים, בני שמעון ושדות נגב

מטרות האשכול

  • פיתוח תשתיות ליציבות ולצמיחה דמוגרפית בתחומי השיפוט של הרשויות השותפות.  
  • פיתוח תשתיות תעשיה ותעסוקה תוך פיתוח כלכלי אזורי (מסחר, חקלאות, תיירות) במרחב הנגב המערבי.
  • פיתוח מנהיגות חברתית-כלכלית אכפתית ויוזמת, המעורבת בהתפתחות האזור ובצמיחתו.  
  • פיתוח סביבה איכותית על ידי פעילות מושכלת בכל הנושאים הקשורים לחינוך חדשני ואיכותי, לטבע ולסביבה.
  • פיתוח תרבות אזורית משותפת שתאפשר מגוון רחב של פעילויות תרבות ופנאי אזוריות.

במהלך שנת 2012 עסקו ראשי הרשויות בגיבוש השותפות, במסגרתו פתחו בתהליך איתור מנכ"ל, דנו בנושאי הקמת החברה לכדי תאגיד משותף והחלו בגיבוש הסכמות בנוגע סוגיות אזוריות משותפות. במסגרת הדיונים הוחלט לקדם פיילוט אזורי בשני תחומים: חינוך ואיכות הסביבה. במקביל לכך, התגבש פורום מקצועי לאשכול בהשתתפות המנהלים הבכירים ברשויות (מנכ"לים/ מזכירים/ מנהלי יחידות אסטרטגיות), אשר החלו לגבש תחומי פעולה, הובילו את כנס החשיפה של האשכול ומיסדו את ה"פורום מתאם" באשכול, שמטרתו להוות צוות חשיבה מקצועי בכיר למנכ"ל האשכול, לסייע בקידום תהליכים נדרשים ולהוות זרוע לחיבור והנעת תהליכים בתוך הרשויות.

אירוע השקה

ב- 18.3.13, יום ב', התקיים כנס החשיפה של אשכול הנגב המערבי. במסגרת האירוע, אשר שנערך ברהט, השתתפו ראשי רשויות האשכול, בכירים ומנהלי אגפים מקצועיים ברשויות. במהלך היום, גיבשו נציגי הרשויות את יעדי העבודה של האשכול ואסטרטגית הפעולה, באמצעות דיונים במגוון של נושאים בהם: חינוך, פיתוח כלכלי ותעסוקה, תיירות תרבות ופנאי, איכות סביבה, מינהל מקומי, תשתיות, רווחה, ביטחון, פלטפורמות מידע ומיתוג.

לצפייה בסרטון מהכנס:

 

אבני דרך

האשכול פועל כיום לקיום תהליכים מקבילים בשלוש רמות עיקריות:

  1. ברמה המשימתית, הקמת התאגיד המשותף, היערכות לוגיסטית ומיסוד שני פורומים מקצועיים אזוריים בנושאי חינוך ואיכות סביבה, לצורך גיבוש תכנית יישומית למספר פרויקטים אזוריים חוצי רשויות בשני תחומים אלו. נוסף על כך יוקם פורום נוסף להכנת תכנית אזורית להתמודדות עם חירום.
  2. ברמה האסטרטגית, קידום תהליך חשיבה אסטרטגי לפיתוח האזור יחד עם ראשי הרשויות, במסגרתו יוגדר חזון לאשכול ומטרות בהתבסס על עוגני ונכסי האזור. בנוסף יוקמו פורומים אזוריים בתחומים נוספים (רווחה, הנדסה ותשתיות, תרבות ופנאי ותעסוקה), ויוקם צוות חשיבה על מיזמים מניבים לצורך יצירת עצמאות כלכלית לאשכול.
  3. הרמה השלישית מוגדרת כ"חממה לשתופי פעולה" במטרה להתניע ולקדם תהליכים, מיזמים או פרויקטים העולים מהשטח כגון: יוזמות של ארגונים שונים הפועלים במרחב, התארגנות של חלק מרשויות האשכול או קידום שותפויות עם משרדי ממשלה שונים.

המכון למנהיגות וממשל ליווה את האשכול החל מהעלאת הרעיון לעצם הקמת האשכול וכלה בהגשת המועמדות לקול הקורא שפורסם על ידי משרד הפנים ובתהליך קליטת המנכ"ל.

המכון ממשיך ללוות את האשכול גם בשלבים הבאים: מיסוד התאגיד, הנחייה בבניית השותפות, הקמת מנגנונים לפיתוח, התנעת פורומים מקצועיים אזוריים, גיבוש מדדי איכות חיים לאזור, כתיבת תכנית אסטרטגית, וכן ביישום התכנית.

מנהל התכנית: חי פיאסצקי

המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי

המרכז מסייע ליצירת שתופי פעולה חוצי רשויות לקידום נושאים אזוריים

אשכול גליל מזרחי

התאגדות של 15 רשויות, החל דרכו כעמותה להקמת הקריה לרפואה ומחקר בגליל

פעילויות מקומיות ברשויות

פעולות עומק ומודלים ייחודיים ברשויות מקומיות.