1
2
3
4
אשכול נגב מערבי

רקע – אשכול נגב מערבי

אשכול נגב מערבי הוא ,תאגיד אזורי בהקמה, בבעלות תשע רשויות בנגב המערבי – מ.א אשכול, אופקים, מ.א בני שמעון, מ.א מרחבים, נתיבות, רהט, מ.א שדות נגב, שדרות ומ.א שער הנגב. מטרת השותפות האזורית היא להביא לכדי ביטוי את יתרון הגודל והאזוריות בנגב המערבי; דרך התייעלות כלכלית, הרחבת הצע השירותים החברתיים, ביסוס קול אזורי ופיתוח ראייה אסטרטגית לקפיצת מדרגה אזורית.

ראשי הרשויות החלו לשתף פעולה ביניהם בשנת 2013 ובימים אלה האשכול נמצא בעיצומו של תהליך התאגדות, בסיומו יירשם כתאגיד עירוני אזורי (חברה בע"מ). האשכול הוקם במסגרת מיזם האשכולות הלאומי, המשותף למשרד הפנים, משרד האוצר והמכון למנהיגות וממשל שבג'וינט ישראל. מתחילת דרכו, האשכול מלווה על ידי צוות מקצועי מטעם המכון למנהיגות וממשל שבג'וינט, המסייע בבניית השותפות, ביצירת הסכמות, הנחיית המפגשים, רתימת שותפים, איתור נושאים וקידומם.

מנכ"ל האשכול הוא אורי פינטו.

פעילות האשכול

אשכול נגב מערבי מפעיל ארבעה פורומים מקצועיים אזוריים, ושני פורומים מובילים. הפורומים המקצועיים עוסקים בקידום יעדים תחומיים ומהווים פלטפורמות מקצועיות באשכול, ואילו הפורומים המובילים עוסקים בהובלת האשכול.

  • פורום ראשי רשויות – הפורום המוביל של האשכול. ראשי הרשויות מובילים את הפורומים השונים ומתווים את הדרך האסטרטגית וקבלת ההחלטות באשכול.
  • הפורום המתאם – מורכב ממנכ"לים, מזכירים ומנהלי יחידות אסטרטגיות מהרשויות. תפקידו של הפורום המתאם לתכלל את פעילות האשכול, ללוות ולייעץ למנכ"ל האשכול ולהטמיע את מהלכים בתוך הרשויות.
  • פורום הרווחה והשירותים החברתיים – מורכב ממנהלי מחלקות הרווחה והשירותים החברתיים.הפורום הגדיר לעצמו לקדם נושאי תעסוקה בקרב נכים ואוכלוסיות רווחה, פיתוח מענים אזוריים לבעלי צרכים מיוחדים ופיתוח חשיבה ודרכי פעולה אזוריות בתחום הזקנים.
  • פורום החינוך – מורכב ממנהלי אגפי החינוך ברשויות. הפורום הגדיר לעצמו לקדם חשיבה משותפת ומציאת פתרונות אזוריים לתלמידי החינוך המיוחד, וכן לקדם פיתוח תחום החינוך הטכנולוגי באזור.
  • פורום איכות הסביבה וקיימות – מורכב ממנהלי מחלקות שפ"ע, רכזי איכות סביבה, נציגי המשרד להגנת הסביבה במחוז דרום ומנהלי מאיגודי ערים ויחידות סביבתיות. הפורום הגדיר לעצמו לקדם מענים לנושאי פתרונות פסולת אזוריים, וטרינריה אזורית וההתייעלות האנרגטית באזור.

בשנתיים הקרובות עתיד האשכול להקים ולהפעיל פרויקטים כלכליים, חברתיים וסביבתיים, לקידום איכות חיי התושבים באשכול. זאת לצד פיתוח פעילות מניבת הכנסות לאשכול, ופיתוח אסטרטגי ושל פרויקטים במרחב האשכול.

מנהלת התכנית: נטע רוזנפלד

המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי

המרכז מסייע ליצירת שתופי פעולה חוצי רשויות לקידום נושאים אזוריים

אשכול גליל מזרחי

התאגדות של 15 רשויות, החל דרכו כעמותה להקמת הקריה לרפואה ומחקר בגליל

פעילויות מקומיות ברשויות

פעולות עומק ומודלים ייחודיים ברשויות מקומיות.