1
2
3
4
אשכול נגב מזרחי

 "איגוד רשויות אשכול הנגב המזרחי" הינו התאגדות וולונטארית של 11 רשויות הפועלות במשותף לקידום איכות חיי התושבים באזור .

 האשכול כולל את  הרשויות:

 האשכול, כתאגיד אזורי אשר בבעלות הרשויות המקומיות החברות בו, מהווה מרחב לשיתופי פעולה אזוריים ומאפשר לרשויות לחלוק ביניהן את הנכסים המקומיים ולמנף את הנכסים האזוריים לטובת שינוי פני האזור, ומתוך כך לקידום משמעותי של איכות חיי התושבים בו. 

מתוך מחוייבות האשכול לפעול  לשיפור איכות חיי התושבים באזור הנגב המזרחי, מקדם האשכול מספר יוזמות במספר תחומי חיים:

איכות סביבה - הקמת מערך פינוי אשפה אזורי.

פיתוח כלכלי ותעסוקה- הקמת מרחבי תעשייה אזוריים וניהולם, והקמת מרכז אזורי לקידום עסקים קטנים ובינוניים.

חרום ובטחון- בניית תכנית היערכות אזורית לחרום. תהליך זה נעשה במסגרת פורום קב"טים ורמ"טים מכל רשויות האשכול בהנחייה והובלת המכון.

רווחה וקהילה - בניית תכניות לשיפור ופיתוח מענים חברתיים אזוריים. תהליך זה נעשה במסגרת פורום מנהלי רווחה וחינוך מכל רשויות האשכול בהנחייה והובלת המכון.

 בשנת 2015 החל המכון בבניית תכנית הנהגה אזורית לראשי רשויות האשכול והובלתה, תכנית "מנהיגים ביחד". במסגרת התכנית, ראשי רשויות האשכול קבלו החלטה משותפת לפיה פורום ההנהגה יהווה גוף אזורי המייצג את צרכי האיזור והפועל במשותף לקידום פתרונות לסוגיות אזוריות בנגב המזרחי.

מנכ"ל האשכול: אליעזר יעקב.

אליעזר תושב דימונה, נשוי ואב לשישה ילדים, כלכלן ומשפטן בהשכלתו, עוסק בתחומי השלטון המקומי מזה כ-20 שנה. שימש כגזבר, מנכ"ל  וחשב מלווה במגוון רשויות. 

ה"אני מאמין" של אליעזר : "הגיע זמן הנגב. משהו חדש באמת מתחיל. אני מצטרף לעשייה הגדולה והמבורכת הנעשית בנגב. אני מאמין בעבודה קשה, במסירות ובנחישות תוך גיוס כל "המשאבים" הקיימים בנגב: ממשלה, רשויות מקומיות ארגוני המגזר השלישי ועוד, לעבודה משותפת ומתואמת. יחד נעשה ונצליח".


את האשכול מלווה הדס ברזילי

המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי

המרכז מסייע ליצירת שתופי פעולה חוצי רשויות לקידום נושאים אזוריים

פורום ראשי רשויות

קבוצת עמיתים לומדת עבור ראשי רשויות במטרה לחזק את המנהיגות המוניציפאלית בישראל.

אשכול גליל מערבי

אשכול הרשויות הראשון המהווה דגם ראשון וחלוצי למיזם האשכולות.