1
2
3
4
אשכול בקעת בית הכרם

צעדיו הראשונים של אשכול בקעת בית הכרם נעשו עוד טרום לידתו. בעשור האחרון שבו ועלו יוזמות שונות, בעיקר מקרב גורמי החברה האזרחית, יהודים וערבים, אשר ביקשו לקדם יחד עשייה משותפת בתחומי חיים שונים.

עם יציאתו של הקול הקורא של משרד הפנים בשנת 2012 להקמת אשכולות אזוריים, ראו ראשי הרשויות כמתבקש למנף את התשתית שנוצרה לכדי פעולה ממוסדת, מוכרת ומגובה על ידי רשויות המדינה. במהלך השנה התבשרו הרשויות על זכייתן במכרז.

האשכול מונה שבע רשויות, יהודיות וערביות מתוכן חמש מועצות מקומיות, מועצה אזורית אחת ועירייה אחת:

תהליך העבודה החל במיפוי ראשוני שערך צוות המכון מתוך שיחות שקיים עם ראשי הרשויות ואנשי המקצוע בהן. זוהו מאפייני הרשויות באשכול, אותרו צרכים מרכזיים והוגדרו תחומי הליבה סביבם מבקשות הרשויות להתחיל ולפעול יחד: איכות הסביבה ותיירות. ב-7 בינואר 2013, הושק פורום ראשי הרשויות של האשכול. בשנה הקרובה, 2013, יתמקד האשכול בתהליכי התיאגוד, בבניית חזונו ומטרותיו ובביסוס צוותי העבודה.

פורום אזורי להגנת הסביבה

כחלק מהתנעת פעילות האשכול, הוחלט לקדם את נושא איכות הסביבה באמצעות הקמת פורום אזורי. בשלב זה ממופות סוגיות המפתח הדורשות התייחסות וטיפול בשיתוף יועצים מקצועיים מחברת "אורבניקס", שנבחרה מטעם משרד האוצר לליווי כלכלי לאשכולות ונלמדות תכניות מחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה. במקביל מגובשת הצעה לעיצוב מבנה ויעדי הפורום האזורי.

כנס חשיפה

ביום שני, כ' אלול התשע"ג 26 אוגוסט 2013 קיים אשכול בית הכרם כנס חשיפה חגיגי.
בכנס השתתפו ראשי רשויות האשכול, דרגי הביצוע הבכירים ברשויות, נציגי משרדי ממשלה, נציגי ארגוני החברה האזרחית וגורמים עסקיים.
מטרתו המרכזית של הכנס היתה להציג את נושא האזוריות, לדון ברלוונטיות שלו למציאות החיים, וליצור בקרב ראשי המינהלים, מנהלי האגפים ומובילי התוכניות את הרצון והעניין להרתם למהלך.
הכנס נפתח בברכת סגנית ראש העיר כרמיאל, נציג משרד הפנים, נציג פורום ראשי הרשויות ומנכ"לית המכון למנהיגות וממשל.
את הכנס הנחה בכשרון מנכ"ל המועצה המקומית נחף.
במהלך הכנס התקיימו דיונים בחמישה נושאים מרכזיים - איכות הסביבה, חינוך תרבות וספורט, רווחה ובריאות, תשתיות ותכנון, תעשייה תעסוקה ותיירות. קבוצות הדיון הונחו על ידי צוות המכון, ובמהלכם הכרות, שיח הזדמנויות ואתגרים והעלאת רעיונות למיזמים משותפים.
סיכומי הדיונים מאוגדים בימים אלו בחוברת אשר תופץ למשתתפים ותובא לדיון בפני פורום ראשי הרשויות, להחלטה על המשך מתווה העבודה.
הכנס התקיים במרכז לאומנויות ע"ש ברוך ונגר בכרמיאל, ונטלו בו חלק 135 משתתפים.
על ההפקה והארגון לצד צוות המכון, עמד צוות המנכ"לים של רשויות האשכול, שותף אמיץ מתחילת הדרך להובלת תהליכי העבודה.  

אשכול בית הכרם בהאצה

במהלך 2013 התפרסם מכרז לתפקיד מנכ"ל האשכול אשר הסתיים בחודש אוקטובר עם בחירתה של רונית עובדיה לתפקיד, מבין 40 מועמדים שניגשו. רונית, תושבת העיר כרמיאל, מילאה בה מספר תפקידי ניהול בתחומי חברה וקהילה. בתפקידה האחרון שימשה כמנהלת מרכז הצעירים, אותו הקימה בשנת 2009.


עם כניסתה לתפקיד החלה רונית לפעול במרץ עם משרדי ממשלה וגורמים מקומיים בינהם איגוד ערים לקידום היעד הראשון אותו הציבו ראשי הרשויות, והוא טיפול באיכות הסביבה. בסיועה של חברת אורבניקס המייעצת לאשכול מטעם משרד האוצר, נערך מיפוי ראשוני וגובש מתווה עבודה הממליץ בראש ובראשונה לערוך רפורמה במערך ניהול הפסולת באזור. המתווה אושר על ידי צוות אזורי בו חברים מנהלי מחלקות התברואה ברשויות האשכול ופורסמה בקשה לקבלת הצעות למיפוי והצעת חלופות לניהול המערך. במקביל אושרה יציאה למכרז משותף ליישום חוק האריזות. עוד הוחלט בצוות על קידום משותף של חינוך סביבתי והכשרה מקצועית לצוותי הרשויות העוסקים בתחום. בישיבותיה עם המשרד להגנת הסביבה סיכמה מנכ"לית האשכול, כי יבחנו השקעות תקציביות משמעותיות ודרכי סיוע נוספות לקידום התחום באזור.


ב- 15 ינואר התכנס פורום ראשי הרשויות של האשכול לאישור מתווה העבודה לשנת 2014. במהלכו ציינו ראשי הרשויות את מחויבותם לעשייה משולבת ומשותפת בתחומי איכות הסביבה, התיירות, הכלכלה ועוד וציינו את מרחב ההזדמנויות למימוש פוטנציאל בקעת בית הכרם הנפרס כתוצאה מהמהלך. בנוסף לראשי רשויות האשכול נכחו במפגש סגניות ראש העיר כרמיאל, מנכ"לי הרשויות כרמיאל, משגב ונחף, ונציגי משרד הפנים, האוצר וגו'ינט ישראל.

מנהלת התכנית: הדס דיקמן

אשכול גליל מערבי

אשכול הרשויות הראשון המהווה דגם ראשון וחלוצי למיזם האשכולות.

מיזם ממשל וחברה אזרחית

מרחב עבודה קבוע ומשותף לממשלה ולארגוני החברה האזרחית